Teeth Vietnam - Cung cấp sản phẩm chăm sóc răng miệng hiệu quả

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Sau khi truy cập Website teethvietnam.com để xem thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc mua sắm tức là khách hàng đã đồng ý hợp tác và tuân thủ với những quy định của teethvietnam.com.

Đăng ký thành viên tại Website teethvietnam.com:

  • Khách hàng có quyền tạo tài khoản thành viên trên teethvietnam.com nhằm phục vụ mục đích đặt hàng, mua hàng, nhận thẻ VIP.
  • Khi đăng ký thành viên, khách hàng sẽ cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ về bản thân như: Họ, tên, Email, mật khẩu (bảo mật thông tin).
  • Khách hàng có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng giả mạo, phá hủy tài khoản cá nhân.

Teeth Vietnam sử dụng thông tin khách hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website teethvietnam.com.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo tài khoản người dùng của khách hàng.
  • Liên lạc, giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.